Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Analýza UPSVaR 2017

Rozsah údajov: január-december 2017

Štatistika 2017 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) - rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa po rozpade rodiny. Statistics 2017 Offices of Social Affairs and Family - the court's decision in Slovakia - child custody after the breakup of family.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

 

Analýzy od roku 2011