Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava

Arbitrážny nález Rady pre reklamu 20.02.2014:
Reklamná kampaň: „Slovensko potrebuje dobrých otcov“, zadávateľa: Profitmedia, s. r. o., Centrum Slniečko, n.o.
je v rozpore
s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a čl.14 ods. 9 Etického kódexu reklamnej praxe.
Celý text nálezu

 

 

Arbitrážny nález Rady pre reklamu 11.09.2014:
Web stránka zadávateľa: „Sto plus sto eur pre mamičku a dieťa do 18 rokov“, zadávateľa: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
je v rozpore
s ustanovením čl. 13 ods. 6 Etického kódexu reklamnej praxe.
(Doplnené 03.04.2015: Sme radi, že poisťovňa Dôvera už svoje produkty sprístupňuje všetkým rodičom bez rozdielu pohlavia. Náš podnet na Radu pre reklamu mal zmysel.)
Celý text nálezu