Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Krízová linka iba pre ženy

Otcovia.sk PODALI SME PODNET MINISTROVI PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR VO VECI ZRIADENIA KRÍZOVEJ LINKY IBA PRE TÝRANÉ ŽENY

V slovenských domácnostiach sú muži v 40% prípadov obeťami domáceho násilia.

Domácemu násiliu v slovenských domácnostiach sú rovnako tak vystavení seniori, deti a ďalšie osoby bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

Podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti SR, za obdobie 1996-2013 narástla kriminalita žien o 434%, pričom za to isté obdobie narástla kriminalita mužov o 21%. Za rovnaké obdobie narástla kriminalita recidivistiek o 717%, pričom kriminalita recidivistov narástla o 159%.

Zástupcovia podpísaných občianskych iniciatív veľmi citlivo vnímame skutočnosť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“) na svojich web stránkach www.employment.gov.sk a www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/ zverejnilo bezplatnú nonstop linku iba pre ženy zažívajúce násilie.

snímka web stránky MPSVaR SR z 26.03.2015
snímka web stránky GENDER.GOV.SK z 26.03.2015

Podľa informácií, ktoré MPSVaR SR zverejnilo na svojich web stránkach, tak táto linka je výhradne iba pre ženy zažívajúce násilie.

My, občania Slovenskej republiky, žiadame Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, aby zabezpečil to, že MPSVaR SR zriadi na všetkých svojich web stránkach jednu spoločnú linku pre všetky týrané osoby bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie (článok 12, Ústava Slovenskej republiky).

List zo dňa 30.03.2015 v PDF formáte

Signatári podnetu:
o.z. Dohovor SK
o.z. Klub mnohodetných rodín
o.z. Otcovia.sk

 

 

 

 

Otcovia.sk PODALI SME PODNET GENERÁLNEMU PROKURÁTOROVI SR VO VECI ZRIADENIA KRÍZOVEJ LINKY IBA PRE TÝRANÉ ŽENY A DETI

V slovenských domácnostiach sú muži v 40% prípadov obeťami domáceho násilia.

Domácemu násiliu v slovenských domácnostiach sú rovnako tak vystavení seniori a ďalšie osoby bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

Podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti SR, za obdobie 1996-2013 narástla kriminalita žien o 434%, pričom za to isté obdobie narástla kriminalita mužov o 21%. Za rovnaké obdobie narástla kriminalita recidivistiek o 717%, pričom kriminalita recidivistov narástla o 159%.

Zástupcovia podpísaných občianskych iniciatív veľmi citlivo vnímame skutočnosť, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na svojej web stránke www.genpro.gov.sk zverejnila krízovú linku výhradne iba pre týrané ženy a deti.

snímka web stránky GP SR z 20.03.2015

My, občania Slovenskej republiky žiadame Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby zabezpečil to, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zriadi jednu spoločnú linku pre všetky týrané osoby bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie (článok 12, Ústava Slovenskej republiky).

List zo dňa 20.03.2015 v PDF formáte

Signatári podnetu:
o.z. Dohovor SK
o.z. Klub mnohodetných rodín
o.z. Otcovia.sk

 

Odpoveď z Generálnej prokuratúry SR 31.03.2015
Vaša námietka ... je opodstatnená... GP SR ... vykoná potrebnú úpravu.
(...celý text odpovede z GP SR...)