Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


Sprístupnenie spisovej zložky dieťaťa
-
víťazstvo otca nad úradníkmi

Ak je maloletému dieťaťu ustanovený kolízny opatrovník, tak zákonný zástupca dieťaťa má právo si kedykoľvek vyžiadať informácie zo spisovej zložky dieťaťa, ktorú o dieťati vedie kolízny opatrovník. Požadované informácie má kolízny opatrovník povinnosť poskytnúť zákonnému zástupcovi maloletého dieťaťa. Tak hovorí zákon.

Kolízny opatrovník (rozumej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, čiže štátna organizácia) si to vysvetľuje tak, že štátna organizácia môže slobodne a beztrestne porušovať platnú legislatívu a práva rodiča mužského pohlavia, a že môže zákonnému zástupcovi dieťaťa odmietnuť poskytnúť informácie zo spisu, ktorý o dieťati vedie v spisovej zložke.

Otec sa za pomoci občianskeho združenia Otcovia.sk postavil na odpor arogancii štátnych úradníkov na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín. Nesúhlasil s diskrimináciou, ktorú na ňom páchajú títo štátni úradníci a podal žalobu proti Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Otec žalobu vyhral a rozsudok je právoplatný a vykonateľný.

Rozsudok v mene Slovenskej republiky

Ďalší dôkaz o tom, že sa netreba báť štátnych úradníkov, že sa netreba vzdávať a že treba proti arogantným slovenským štátnym úradníkom bojovať a vydržat v boji za ľudské práva. Zákon je na našej strane, na strane nás občanov, rodičov - slovenskí štátni úradníci sa mylne domnievajú, že sú nad zákonom, že pre nich zákony neplatia. Občianske združenie Otcovia.sk už roky upozorňujeme úradníkov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na to, že bránenie v prístupe k spisovej zložke dieťaťa rodičovi je porušovanie ľudských práv rodiča. Žiaľ ľahostajnosť štátnych úradníkov k ľudským právam rodičov mužského pohlavia je príliš veľká, než aby počúvali hlas nášho občianskeho združenia.

Malý krok pre človeka - veľký krok pre deti v súdnych konaniach.

S neskrývanou radosťou informujeme o tom, že rozsudkom Krajského súdu v Bratislave je zrušené rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín o nesprístupnení spisu dieťaťa rodičovi mužského pohlavia. ÚPSVaR Trenčín musí opäť rozhodnúť o žiadosti otca o sprístupnenie spisu jeho maloletého dieťaťa tak, aby bolo toto rozhodnutie v súlade s tu uvedeným rozsudkom.

Na stiahnutie rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. 1S/194/2015 zo dňa 14.07.2016