Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


24.03.2014 - PODALI SME PRVÝ PODNET NA PREŠETRENIE ZÁPISOV DETÍ DO ŠKÔL

Deti na Slovensku sú zapisované do škôl spôsobom, ktorého dôsledkom je to, že všetky zápisy detí do škôl sú neplatné.

Každé dieťa má dvoch rodičov, kde každý z rodičov je nezastupiteľným zákonným zástupcom dieťaťa a preto riaditeľ školy má pri zápise dieťaťa do školy vyžadovať písomný súhlas obidvoch rodičov. Sú takí riaditelia škôl, ktorí na zápise dieťaťa do školy nevyžadujú písomný súhlas obidvoch rodičov. Takýmto postupom absolútna väčšina riaditeľov škôl druhému rodičovi upierajú rovnoprávne rodičovstvo a porušujú tým Antidiskriminačný zákon. Z uvedených dôvodov sú neplatnými všetky zápisy detí, ktoré sú do škôl zapísané iba na základe súhlasu jedného z rodičov. Občianske združenia sme poslali štátnym inštitúciám Podnety na prešetrenie (24.03.2014) týchto závažných skutočností, pretože riaditelia škôl neplatnými zápismi detí do škôl:
- upierajú deťom ich ústavné právo na vzdelanie, pretože deti nie sú právoplatne zapísané do škôl,
- neoprávnene čerpajú rozpočtové zdroje zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov miest a obcí, pretože tieto rozpočtové zdroje sú účelovo viazané na počty právoplatne zapísaných žiakov v školách.

Mimovládne organizácie, ktoré sa pripájajú k našej iniciatíve:
Slovenská rada rodičovských združení
Klub mnohodetných rodín

Štátne inštitúcie, ich predstavitelia, ktorým sme zaslali Podnety na prešetrenie:
Predseda Vlády SR
Minister školstva SR
Minister financií SR
Minister spravodlivosti SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Združenie miest a obcí Slovenska
Generálny prokurátor SR
Verejný ochranca práv
Rada vlády pre ľudské práva

 

Dôležité linky:

Pozrite súvisiace podnety na prešetrenie:
Podnet č. 2 zo dňa 25.04.2014
Podnet č. 3 zo dňa 04.08.2014

 

Takto riešia zápisy detí tie školy a škôlky, ktoré nediskriminujú druhého rodiča:

Zápisy prvákov sa uskutočnia na školách v polovici januára

Veľký deň malých Trnavčanov sa blíži: Zápis do prvej triedy

ZÁPIS DETI DO I. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

POKYNY K ZÁPISU DETÍ DO ŠKOLY

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLYv

OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2013/2014

Zápis detí do Materskej školy na rok 2014/2015

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

O Z N A M – prijímanie detí do MŠ

Oznam k zápisu dieťaťa do materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK. ROK 2014/2015

Zápis detí do MŠ na šk.rok 2013/14