Otcovia.sk
Menu
Kontakt
Otcovia.sk
Krížová 1
Trenčianska Teplá
 
Otcovia@Otcovia.sk
 


04.08.2014 - PODALI SME ĎALŠÍ PODNET NA PREŠETRENIE ZÁPISOV DETÍ DO ŠKÔL

Každé dieťa má dvoch rodičov, kde každý z rodičov je nezastupiteľným zákonným zástupcom dieťaťa a preto riaditeľ školy má pri zápise dieťaťa do školy vyžadovať písomný súhlas obidvoch rodičov. Sú takí riaditelia škôl (absolútna väčšina), ktorí na zápise dieťaťa do školy nevyžadujú písomný súhlas obidvoch rodičov. Takýmto postupom absolútna väčšina riaditeľov škôl druhému rodičovi upierajú rovnoprávne rodičovstvo a porušujú tým judikát R 17/1968: „V prípadoch, keď jeden z rodičov zastupuje dieťa v bežných veciach, nie je nutné vyjadrenie druhého rodiča. Ak však ide o podstatnú vec, treba sa opýtať druhého rodiča, či s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasí. Pokiaľ by druhý rodič vyslovil nesúhlas, boli by dané podmienky na postup podľa § 49 zákona o rodine (teraz § 35).“
Z judikátu vyplýva, že riaditeľ školy sa má vždy vo veci prijatia dieťaťa do školy spýtať druhého rodiča na vyjadrenie v tejto veci ešte predtým, než riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do školy. Ak je medzi rodičmi nezhoda vo veci zápisu dieťaťa do školy, tak riaditeľ školy má povinnosť odmietnuť dieťa zapísať do školy a rodičia sa musia vo veci zápisu dieťaťa do školy (i) dohodnúť, alebo (ii) sa obrátiť na súd podľa § 35 Zákona o rodine.
Ak je nezhoda rodičov vo veci prijatia dieťaťa do školy, tak riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do školy až potom keď sa rodičia (i) dohodnú, alebo keď rodič (ii) doloží rozhodnutie súdu v tejto veci podľa § 35 Zákona o rodine.

Z uvedených dôvodov sú neplatnými všetky zápisy detí, ktoré sú do škôl zapísané iba na základe súhlasu jedného z rodičov. Občianske združenia sme poslali štátnym inštitúciám Podnety na prešetrenie (04.08.2014) týchto závažných skutočností.

Štátne inštitúcie, ich predstavitelia, ktorým sme zaslali Podnety na prešetrenie:
Predseda Vlády SR
Generálny prokurátor SR
Prezident Slovenskej republiky
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Minister financií SR
Minister spravodlivosti SR
MInister zahraničných vecí SR
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Verejný ochranca práv
Rada vlády pre ľudské práva
Výkonný riaditeľ Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Najvyšší kontrolný úrad SR
Združenie miest a obcí Slovenska

 

Dôležité linky:

Pozrite súvisiace podnety na prešetrenie:
Podnet č. 1 zo dňa 24.03.2014
Podnet č. 2 zo dňa 25.04.2014

 

Takto riešia zápisy detí tie školy a škôlky, ktoré nediskriminujú druhého rodiča:

Zápisy prvákov sa uskutočnia na školách v polovici januára

Veľký deň malých Trnavčanov sa blíži: Zápis do prvej triedy

ZÁPIS DETI DO I. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

POKYNY K ZÁPISU DETÍ DO ŠKOLY

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLYv

OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2013/2014

Zápis detí do Materskej školy na rok 2014/2015

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

O Z N A M – prijímanie detí do MŠ

Oznam k zápisu dieťaťa do materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK. ROK 2014/2015

Zápis detí do MŠ na šk.rok 2013/14